COMISSIÓ PERMANENT

SECTOR TITULAR SUPLENT
  PRESIDENT EN FUNCIONS PERE CARRIÓ VILLALONGA  
  VICEPRESIDENTA EN FUNCIONS JOANA MARIA MAS CUENCA
  SECRETÀRIA MARGALIDA SALOM TORRENS
 A) PROFESSORAT PEDRO JOSÉ LOMAS TORRES
GABRIEL CALDENTEY RAMOS
 A) PROFESSORAT FELIPE PÉREZ CRESPO
JORDI GUAL MARTÍNEZ
 B) PARES I MARES JOSEFA COSTA TUR MARIA MISERICORDIA SÁNCHEZ GARCÍA
 B) PARES I MARES CRISTINA CONTI OLIVER JOAN  PUIGSERVER ROIG
 B.Bis) ALUMNES    
 C) PAS I CENTRALS SINDICALS CONSTANTINO DAVIA LADRÓN
 D) CENTRES PRIVATS,                                   ORGANITZACIONS PATRONALS I
      COOPERATIVES DE TREBALL
MARC GONZÁLEZ SABATER
 E) CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UIB NOEMY BERBEL GÓMEZ TOMEU BARCELÓ ROSSELLÓ
 F) CONSELLS ESCOLARS I
     CONSELLS INSULARS
JOAN RAMON XAMENA VIDAL

 G) ADMINISTRACIÓ LOCAL LLORENÇ PERELLÓ ROSSELLÓ
LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ
 H) PERSONALITATS RECONEGUT
     PRESTIGI I COL-LEGI DE DOCTORS
     I LLICENCIATS
SEBASTIÀ MANDILEGO ALEMANY