COMISSIÓ PERMANENT

SECTOR TITULAR SUPLENT
  PRESIDENT PERE CARRIÓ VILLALONGA  
  VICEPRESIDENTA JOANA MARIA MAS CUENCA
  SECRETÀRIA MARGALIDA SALOM TORRENS
 A) PROFESSORAT GABRIEL CALDENTEY RAMOS MIQUEL ÀNGEL SANTOS NEBOT
 A) PROFESSORAT
JORDI GUAL MARTÍNEZ
 B) PARES I MARES ALBERTO LOBO MELGAR
 B) PARES I MARES GLÒRIA FERRER CAMPS JOSEFA COSTA TUR
 B.Bis) ALUMNES    
 C) PAS I CENTRALS SINDICALS ANTONIO BAOS RELUCIO GUILLEM SERRA SERRA
 D) CENTRES PRIVATS,                                   ORGANITZACIONS PATRONALS I
      COOPERATIVES DE TREBALL
MARC GONZÁLEZ SABATER
 E) CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UIB JORDI VALLESPIR SOLER TOMEU BARCELÓ ROSSELLÓ
 F) CONSELLS ESCOLARS I
     CONSELLS INSULARS

ALBERTO TARANCO IRIONDO
 G) ADMINISTRACIÓ LOCAL SUSANNA MOLL KAMMERICH MARGALIDA GARCÍAS SIMÓN
 H) PERSONALITATS RECONEGUT
     PRESTIGI I COL-LEGI DE DOCTORS
     I LLICENCIATS
SEBASTIÀ MANDILEGO ALEMANY JOAN RAMON XAMENA VIDAL