COMISSIÓ ESPECÍFICA DE FINANÇAMENT I L'ENSENYAMENT I RECURSOS HUMANS

MEMBRES SUPLENTS
Pedro José Lomas Torres
Joana Tur Planells
Ramón Mondéjar Coll Catalina Juan Obrador
Felipe Pérez Crespo Guillermo Alejandro Parera Salvà
Alberto Lobo Melgar Glòria Ferrer Cans
Andrés Robles Martínez Purificació Santacreu Creus
Yolanda Guardiola Garcia Miguel Ángel Lozano Úbeda
Antoni Vives Reus Guillem Crespí Sastre
Pere Carrió i Villalonga  
Joana Maria Mas Cuenca   
Margalida Salom Torrens