COMISSIÓ ESPECÍFICA DE FINANÇAMENT I L'ENSENYAMENT I RECURSOS HUMANS

MEMBRES SUPLENTS
Ramón Mondéjar Coll Paulí Aguiló Vicente
Miquel Àngel Santos Nebot Norma Alicia Tolosa Pericás
Antònia Font Tous Joana Mª Romaguera Vallejo
Guillermo A. Parera Salvá Eva Maria Nadal Bellver 
Antoni Sacarés Mas Victor Flores Alaminos
Guillem Serra Serra  Pere Josep Bueno Bauzá 
Maria Luisa Pol Romaguera  José Ucendo Hernández
Miquel Balle Palou Llúcia Salleras Julià 
Francisca Garí Perelló Soledad Trapero Cañero 
Vicenta Mengual Llull Elena López Bonet
Miquel Àngel Maria Ballester Antonio Payeras Urbina 
Enric Pozo Mas Francesc Xavier Seguí Gelabert 
Pere Carrió i Villalonga  
Joana Maria Mas Cuenca   
Margalida Salom Torrens