COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU


MEMBRES

SUPLENTS

Pere Carrió Villalonga

 

Joana Maria Mas Cuenca

 

M. Antònia Font Gelabert

Antònia Albertí Tomás

Antònia Font Tous

Joana Maria Romaguera Vallejo

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

Alberto Lobo Melgar

Maria Cristina Conti Oliver

Isabel Carnero Martínez

Helena Inglada Grau

Yolanda Mota Rodríguez

Laia Melo José

Mª del Carmen Verd Llop

Joan Puigserver Roig

Antonio Baos Relucio

María Gloria Escudero Tomàs

Gemma Cardona Soley

Guillem Crespí Sastre

Guillermo Lladó Valdevieso

Lluís Porter Reverte

Tomeu Barceló Rosselló

Albert Flores Clemente

Miquel F. Oliver Trobat 

Francisca Marí Escandell

Raquel Guasch Ferrer

Teresa Costa Castelló

Susanna Moll Kammerich

Joana Bardina Pujol

Jordi Vallespir Soler

Francesca Comas Rubí

Joan Ramon Xamena Vidal

 

Antoni Salvà Salvà

 

Sebastià Mandilego Alemany

Francisca Estarás Ferragut

Enric Pozo Mas

Xavier Seguí Gelabert

Margalida Salom Torrens