COMISSIÓ ESPECÍFICA DE PLANIFICACIÓ, CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENT

MEMBRES

SUPLENTS

Pere Carrió Villalonga

 

Joana Maria Mas Cuenca

 

Gabriel Caldentey Ramos

Cosme Orell Bonet

Antònia Font Tous

Joana M. Romaguera Vallejo

María Asunción Alarcón Bigas

Francesc Coll Rotger

Yolanda Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

Josefa Costa i Tur

David Prats Chaigmeau

Glòria Ferrer Camps

Miguel Angel Guerrero Company

Francesc Josep Picó Estela

Margarita Izcue Capó

Marc González Sabater

Mª de la Concepció Moragues de Oleza

Marta Escoda Trobat

Coloma Ferrer Salas

Miquel Bujosa Estarellas

Albert Flores Clemente

Miquel F. Oliver Trobat

Francisca Marí Escandell

Alberto Taranco Iriondo

Maria Planells Planells

Margalida Garcias Simón

Neus Serra Canyelles

Laia Obrador Pons

Gabriel Pons Pons

Francesc Miralles Mascaró

Rafel Maria Creus Oliver

David Ribas i Ribas

Margalida Ferrer Marí

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

Enric Pozo Mas

Xavier Seguí Gelabert

Margalida Salom Torrens