Informes

Informes del sistema educatiu de les Illes Balears

Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 19/20 i 20/21  Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2018/2019
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2015/2016

RESUM Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2015/2016
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2016/2017Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2017/2018


Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2019. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 23 de gener de 2020. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 21 de desembre de 2020.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2012/2013 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2013/2014 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2014/2015
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 22 de juny de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 13 de juny de 2017. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 28 de març de 2018.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2011/2012 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2010/2011 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2009/2010
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 28 d'abril de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 16 de febrer de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 17 de desembre de 2014.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2008/2009 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2007/2008 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2006/2007
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 31 de gener de 2011. Aprovat per majoria absoluta pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 29 de gener de 2010. Aprovat per majoria absoluta pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 30 de gener de 2009.

Informes emesos sobre normativa educativa


2022 

2021

2020

2019

2018

2017

Vot particular d'UOB a l'Informe 04/2017

Vot particular de FSIE a l'Informe 04/2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Altres