MEMÒRIES

Memòria de l'any 2020 Memòria de l'any 2019 Memòria de l'any 2018 Memòria de l'any 2017
Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017
Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 16 de juny de 2021 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 30 de juny de 2020 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 19 de febrer de 2019 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 28 de març de 2018
Format PDF Format PDF Format PDF Format PDF
Memòria de l'any 2016 Memòria de l'any 2015
Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013
Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 13 de juny de 2017 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 24 de maig de 2016 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 22 de juny de 2015 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 26 de juny de 2014
Format PDF Format PDF Format PDF Format PDF
Memòria 2012 Memòria 2011 Memòria 2010 Memòria 2009
Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 17 de juny de 2013 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 31 de maig de 2012 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 3 de maig de 2011 Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 22 d'octubre de 2010
Format PDF Format PDF Format PDF Format PDF
Memòria 2008 Memòria 2007 Memòria 2006 Memòria 2005
Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 3 d'abril de 2009 Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 16 de maig de 2008 Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 24 de maig de 2007 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 7 de juliol de 2006
Memòria 2004 Memòria 2003 Memòria 2002 Memòria 2001
Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 30 de desembre de 2005 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 2 de desembre de 2005 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 11 d'abril de 2003 Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 26 d'abril de 2002